STORE BEDEDAG ER STORE NEDEDAG

Forblændet af sit syge vækstparadigme har Danmark regering afskaffet Store Bededag for at øge produktiviteten og udmagringen af planeten. Vækst og øget produktivitet er det stik modsatte af hvad vi skal gøre for at opnå et samfund der ikke overskrider de planetære grænser. Vækst er den direkte årsag til den accellererende klimakrise. Jagten på vækst og overlevbar håndtering af klimakrisen KAN ikke sameksistere. Vi er nødt til at vælge.

Så i protest med mod denne forsatte vækst-ideologi i magtens centrum i Danmark og i protest mod tomme ord og årstal i klimaplanerne, stjæler vi Store Bededag tilbage og forvandler den til Store Nededag.

Vi foreslår at lokale grupperinger indtager en af følgende positioner på Store Nededag:

  • bliv hjemme, mød ikke på arbejde, og gør intet for samfundsvæksten. Brug hele dagen i sofaen. Vær sammen med dine venner og børn. Tag tid til bare at være og ånde og hvile og hele.
  • gå på gaden i demonstrationer. Stop trafikken, bloker væksten m.m.
  • studér i fælleskab, læs om modvækst og økologisk modstand.
  • organiser møder om opgør med produktivitetsbesættelsen på jeres arbejdspladser, snak om hvad er er godt nok, om bæredygtighed, om at blive til kooperativer, om at blive not-for-profit-but-for-planet arbejdspladser. Også i det offentlige.
  • da Store Bededag i sin tid også var en vækst-effektivisering der fjernede måske 75 bededage, hvad vi idag kalder “planetære dage”, følger det af folkekontrakten at afskaffelsen af Store Bededag automatisk genindfører de 75 planetære dage der blev os besjålet. Således er fx hver onsdag nu Planetær Dag.

Alle kan være med. Spred dette opråb og remix gerne. Vi ses derhjemme.

#StoreNedeDag #ModvækstNu #OnsdagErPlanetærDag