Noter fra det 15. fællesråd i den frie neo-hanseatiske republik Svendborg / Frisk Flugt

Forsyning

Niveauet i den øjeblikkelige produktion stiller republikkens behov for nu. Det foreslås dog, den fortsatte tilstrømning taget i betragtning, at især vådområderne og dyrkningen af tang, skalddyr etc. opprioriteres og udbredes til flere af de oversvømmede arealer syd for byen. Produktionskollektivet Våde Varer har sat sig i spidsen for udvidelsen, mens Kooperativet KemiKaze forsætter deres forsøg med kemisk energiekstraktion og oprensning af sundet. Det blev ligeledes foreslået, at der oprettes et transurbant forum, der kan sikre en styrkelse af udvekslingen og samhandlen med andre frie byer som Turku, Aberdeen og Leiden.

 

Øhavet

Der er stadig en vis tilstrømning til den eksperimentelle arkipelag. Thurø og Tåsinges nedsunkne territorier fungerer nu som henholdsvis primitivistisk reservat og tekno-kommunistisk sovjet. Ærø Kommune har gennemført en eksperimentel nedsynkning i yderste konsekvens og fungerer nu som undersøisk biosfære for et zen-inspireret myco-marinesamfund på over 200 beboere. Her overfor har flere øer haft succes med geoelevation ud fra samme model som sikrede Kiribati-øgruppens overlevelse i 2047. Bjørnø er måske det mest imponerende eksempel, idet det her er lykkedes at løfte øen mere 100 meter over oprindeligt vandstandsniveau 2021, hvorfor republikkens zeppelinerselskab har fundet øen særligt egnet som base og lufthavn.

 

Rumfart

Republikkens rumprogram har entreret en ny lovende fase efter alliancen med Det Frie Gorodumlyas rumcenter og autonome astronauter fra blandt andet Brighton blev en realitet. Der forventes at den første mikro-Kalpana planetoide vil være funktionsdygtig allerede i 2130. Ansøgninger vil til den tid blive behandlet af fællesrådet.

 

Beboelse

Beboelser migrerer. Ikke i samme hast, som man engang forestillede sig - de ligesom breder sig organisk, de skyder i vejret, kryber langs republikkens vestlige afgrænsning. Nye rum åbner sig, nye beboere slår sig ned, nye kollektiver tager form. Ofte dedikeret til nye symbioser - som Apiformes-kollektivet eller Bryophyta-tuen. Eneboere flytter deres hjord og biotelte rundt i skovene i takt med årstidernes skiften. Det skal i den forbindelse nævnes, at de er blevet besluttet af inddrage yderligere 20 kvadratkilometer af den nordvestlige zone til vild fælled. Den største udvikling i den senere tid har dog fundet sted på vandet, hvor Kabang-bådkolonier breder sig i takt med vandstigningen. Tilstrømningen er ikke udelukkende udtryk for en migratorisk proces, men skyldes også i høj grad den stigende udveksling i de hanseatiske netværk. Der er derfor blevet stillet forslag om at reservere et større antal beboelser til flexrum, crashpads og beværtninger for republikkens gæster, og der mindes i den forbindelse om republikkens første princip, at "Svendborgs befolkning til enhver tid udgøres af dem, som bebor byen og dens opland".

 

forrige: Intro

næste: Penge